Espacenet - základné informácie

Vitajte v slovenskom prostredí vyhľadávacieho systému Espacenet.

Systém Espacenet je určený na vyhľadávanie v patentových dokumentoch, napr. zverejnených patentových prihláškach, úžitkových vzoroch, udelených patentoch a pod. a v niektorých zdrojoch technickej nepatentovej literatúry.

Obsah databáz nájdete naľavo v časti Rozsah údajov. Nástroj Patent Translate poskytuje strojový preklad textov z dokumentov. Používateľ si vyberá z 28 podporovaných jazykov používaných v Európe, k dispozícii je tiež japonský, kórejský, čínsky a ruský jazyk. Patent Translate je dostupný v detaile záznamu.

 Matador 2014 Tooltip

Smart Search je funkcia, ktorá umožňuje zadať do jedného vyhľadávacieho poľa rôzne kritériá, systém tieto kritériá rozpozná a priradí k príslušným poliam v databáze. Na tento účel je potrebné dodržať pravidlá zadávania kritérií pre funkciu Smart Search ako je tomu v ďalej uvedenom príklade.

V slovenskom prostredí systému Espacenet sa vyhľadávanie v názvoch a anotáciách slovenských patentových dokumentov uskutočňuje v slovenskom alebo anglickom jazyku. Slovenské výrazy je možné zadať bez diakritiky alebo s diakritikou, odporúčame využiť kombináciu SK a EN jazyka, napr. aktuátor OR actuator. Vyhľadávanie Smart Search je prednastavené na databázu " SK - espacenet - slovenské patentové dokumenty", ktorá obsahuje patentové dokumenty vydané ÚPV SR od roku 1993. Databázu možno zmeniť pri použití iného druhu vyhľadávania, napr. "Rozšírené vyhľadávanie".

Príklad zadania: Matador 2014 v zadaní SmartSearch vyhľadá výraz Matador v údajoch o prihlasovateľoch a pôvodcoch vynálezu (ak prvé písmeno názvu alebo mena je veľké písmeno); výraz 2014 vyhľadá záznamy v údajoch o zverejnení prihlášky (ak rok je zadaný štyrmi číslicami).

Ďalšie informácie o Espacenete sú uvedené v návode alebo v kontextovej pomoci priamo na stránkach vyhľadávania alebo prezerania výsledkov. V prípade potreby môžete kontaktovať informačné centrum ÚPV SR: tel. 048 43 00 131, e-mail: infocentrum@indprop.gov.sk alebo na stránke http://www.upv.sk/?kontakty .

Úvod do Espacenetu:

Pozrite si video